Arbetsanpassade glasögon

Arbetsglasögon behövs inom många yrken idag. Dagens synkrav ökar behovet av att se bra på många avstånd. Vanliga avstånds- eller läsglasögon fungerar kanske inte till t.ex. bildskärmen. Följden kan bli grusiga, röda ögon, huvudvärk eller ont i nacken.

Terminalglasögon

Ofta kan ett par bildskärmsanpassade glasögon vara lösningen på problemen.

De s.k. rumsprogressiva glasen är vanligen den bästa lösningen för bildskärmsarbete och inomhusaktiviteter. Glasen kan också anpassas till andra användningsområden t. ex. för musiker, frisörer eller butikspersonal, där det är viktigt med att fullgott närseende, men man ska också kunna lyfta blicken.

Är arbetsgivaren skyldig att betala för personalens arbetsanpassade glasögon?

Läs mer på Arbetsmiljö verkets PDF 1998:5 >>