Integritetspolicy

Hur behandlar vi Dina personuppgifter?

Om du gör någon typ av synundersökning hos oss behandlas dina personuppgifter enligt Patientdatalagen(PDL).

På Gunillas Optik är vi, som legitimerade optiker lydande under Socialstyrelsen, skyldiga att följa PDL. Det innebär att vi måste föra journal över de kunder som gör någon typ av synundersökning hos oss. Uppgifter om personnummer, namn, nuvarande och tidigare hälsotillstånd, behandling och planerade åtgärder journalförs. Vidare måste de dokumenteras vem som gjort journalanteckningarna och när det gjorts.

Sekretess- och behörighetssystem gäller för personuppgifter och bestämmer vem som har tillgång till dessa. Personal som arbetar med journaler har rätt att ta del av uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete.

Enligt lag är vi ålagda att lämna ut vissa journaluppgifter, tex vid prövning om lämplighet att ha olika typer av körkort.

PDL reglerar också att journaler måste sparas i 10 år efter att den sista uppgifter journalförts i dem.

Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används. En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner.

Vi använder oss även av Google Analytics, en nätverksanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. Det är tredje part cookies som vi använder oss av i syfte att förbättra våra tjänster och för att ge en statistisk utvärdering av våra besökares trafik. Det är inte möjligt att spåra identiteten hos individer med dessa tjänster. Den information som genereras på detta sätt kan överföras till en server utomlands och lagras där.

Du kan själv förhindra att cookies lagras genom att justera inställningarna i din webbläsare. För mer information, se GoogleAnalyticssekretesspolicy.