10 / 100

Barn och dagljus

Närsynthet hos barn ökar stort i världen.

Förutom ärftliga faktorer beror det på hur vi använder ögonen (mer närarbete än förr) och förmodligen på vad vi äter. De senaste åren har forskningen visat att utevistelse har en skyddande effekt. Först trodde man att det beror på att man byter blickriktningar  och fokuserar på olika avstånd, men nu har man sett att det är dagsljuset som är viktigt. Det starka ljuset får näthinnan att utsöndra dopamin, som minskar ögats tillväxt och därmed närsynthetens utveckling.

Man har sett att två timmars utevistelse om dagen har en hindrande/skyddande effekt, men man bör tänka på att det fortfarande är viktigt att skydda ögonen mot UV-ljus.

Det forskas mycket på hur man ska kunna dämpa närsynthet, tyvärr ökar styrkorna allteftersom man (ögat) växer.

Det är ju inte farligt att vara närsynt, men vid styrkor högre än -5,50 dioptrier ökar risken för ögonsjukdomar, såsom näthinneavlossning, glaucom (grön starr) och sjukdomar i gula fläcken,

Förebygg med nattlinser

Ett av de bästa sätten är att använda sk nattlinser. Dessa har ca 40% bromsande effekt och bidrar till att man, då ögonen vuxit klart, ej har så uppnått så starka styrkor. Då man vuxit klart vid 25-års åldern stannar närsynthetens utveckling normalt av.

Ett barn som vid 12 års ålder har en korrektion på -1 dioptri i synfel, som börjar med glasögon eller vanliga kontaktlinser, kommer som vuxen att bli närsynt med ca -3 till -4 dioptrier medan en 12-åring med -1,0 dioptri som börjar med nattlinser kommer att sluta med ett synfel på ungefär -2,0 dioptrier som vuxen.

Nattlinser skräddarsys enligt våra instrument efter varje hornhinnas topografi med sk vågfrontsteknik. Våra kontaktlinsspecialister har en särskild kompetens för att tillpassa dessa exakt anpassade linser.

 

Så fungerar det

Nattlinserna omformar ögats hornhinna, där dess elasticitet utnyttjas. Detta händer medan du sover och redan efter första natten kommer du att uppleva en märkbar förändring och efter 3-12 dagar har man som regel uppnått fullt resultat och du kommer att ha ett tydligt seende helt utan korrektion. Effekten varar minst 16 timmar. Ju svagare stryka, desto större effekt.

Du bär alltså linser medan du sover, tar ur dem på morgonen och ser tydligt hela dagen utan glasögon eller linser.

Processen är reversibel. Det innebär att om du slutar med nattlinserna kommer din närsynthet tillbaka.

Nattlinser är även ett alternativt för vuxna närsynta, som vill se klart utan operation, glasögon eller kontaktlinser.

Man måste dock ha styrkor lägre än -5,50 dptr och brytningsfel under -2,50 dptr, samt ev lästillägg lägre än +1,75 dptr, för att nattlinser ska fungera.

Välkommen in och prata nattlinser med oss!