Sov med nattlinser

och se bra på dagen!

Utan glasögon, kontaklinser eller LASER-operation.

Vill du se utan glasögon eller kontaktlinser varje dag?

Med de innovativa nattlinserna kan du få din önskan uppfylld. Nattlinsen är en stabil kontaktlins med speciella egenskaper som används på natten. Under tiden du sover omformar linsen din hornhinna. När du vaknar på morgonen tar du ut linsen och ser hela dagen utan att använda glasögon eller kontaktlinser.

Så fungerar det

Nattlinserna omformar ögats hornhinna, där dess elasticitet utnyttjas. Detta händer medan du sover och redan efter första natten kommer du att uppleva en märkbar förändring och efter 3-12 dagar har man som regel uppnått fullt resultat och du kommer att ha ett tydligt seende helt utan korrektion. Effekten varar minst 16 timmar. Ju svagare stryka, desto större effekt.

Du bär alltså linser medan du sover, tar ur dem på morgonen och ser tydligt hela dagen utan glasögon eller linser.

Processen är reversibel. Det innebär att om du slutar med nattlinserna kommer din närsynthet tillbaka.

Man måste dock ha styrkor lägre än -5,50 dptr och brytningsfel under -2,50 dptr, samt ev lästillägg lägre än +1,75 dptr, för att nattlinser ska fungera.

Nattlinser är även ett alternativt för att förebygga att närsyntheten hos barn ökar när de växer.

Välkommen in och prata nattlinser med oss!