Ögonundersökning

Topografkamera från Carl Zeiss

Ny teknik som kan ge dig skarpare seende, förbättrat mörkerseende och högre kontrast! 

Vår scanner mäter ögats styrka rent objektivt. Vidare mäter den hornhinnans ojämnheter med tiotusendels millimeters noggrannhet.

Man har länge vetat att många har hornhinnor som inte är optimalt släta som äggskal. De har snarare en yta som en potatis och dess små ”berg och dalar” är helt individuella (ögats ”fingeravtryck”).  Numera
kan man mäta upp dessa ojämnheter och vid behov specialslipa glas som med stor precision matchar dessa. Du får naturligtvis se bilderna på dina hornhinnor!

Med den nya tekniken från Carl Zeiss att specialslipa glas efter en individuell ”karta” kan man få:

  • Skarpare syn
  • Förbättrat mörkerseende med mindre bländning
  • Bättre kontrastseende
  • Klarare färger

 

"Det är fantastiskt att arbeta med ett sådant instrument! Vi får respons från kunder som ser skarpare än någonsin."