Synundersökning

Vi  är certifierade enligt Optikerförbundets Kvalitetsnorm. Detta är för oss ett minimikrav. Synundersökningen ligger ju till grund för hela synupplevelsen, så vi lägger stor vikt vid att få fram optimala resultat och vi jobbar endast med hypermodern utrustning.

Först gör vi en traditionell synundersökning där vi mäter styrkor, dolda skelningar, ögats förmåga och kapacitet till olika inställningar mm. Dessa värden ligger till grund för en mätning med vårt senaste tillskott i undersökningsrummet: 

Topografkamera från Carl Zeiss

Ny teknik som kan ge dig skarpare seende, förbättrat mörkerseende och högre kontrast! 

Vår  scanner mäter  ögats styrka rent objektivt. Vidare mäter den hornhinnans ojämnheter med tiotusendels millimeters noggrannhet.

Man har länge vetat att många har hornhinnor som inte är optimalt släta som äggskal. De har snarare en yta som en potatis och dess små ”berg och dalar” är helt individuella (ögats ”fingeravtryck”).  Numera
kan man mäta upp dessa ojämnheter och vid behov specialslipa glas som med stor precision matchar dessa. Du får naturligtvis se bilderna på dina hornhinnor!

Med den nya tekniken från Carl Zeiss att specialslipa glas efter en individuell ”karta” kan man få:

  • Skarpare syn
  • Förbättrat mörkerseende med mindre bländning
  • Bättre kontrastseende
  • Klarare färger